Uživatelský manuál a často kladené dotazy Aoste Slider

Aoste Slider Krájejte, řezejte a vychutnávejte…
Přečtěte si více

Referenční číslo : TR522341

FAQ

Kráječ je určen k řezání čerstvých výrobků. Nikdy jej nepoužívejte ke krájení zmrazených potravin.
K lepšímu získání tenkých plátků potravin s jemnou strukturou, jako jsou anglický rostbíf nebo ryby, musí být toto chladné a skladovány v ledničce.
Maso musí být bez kostí a ovoce musí být bez pecek.
V myčce nádobí nelze umývat základní část ani čepel.
V myčce nádobí může být umyto pouze tlačítko.
Všimnete si výskytu maziva na hnacím systému čepele. Toto mazivo by nemělo být odstraněno, jinak hrozí snížení životnosti a výkonu vašeho přístroje.
Pokud je nedostatečné množství maziva, použijete tenkou vrstvu maziva pro potravinářský průmysl.
V žádném případě nepoužívejte průmyslové mazivo (zdraví škodlivé).
K tomuto úkonu neposkytujeme autorizaci. Pokud zjistíte problém s čepelí vašeho kráječe, musí být vyměněna.
Pokuste se zařízení zapnout dle postupu uvedeného v příručce k zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční (např. k ní připojte jiné zařízení). Pokud je zásuvka funkční, ale zařízení přesto nefunguje, nepokoušejte se ho rozmontovat ani opravit a zaneste ho do autorizovaného servisu.
Zařízení dále nepoužívejte. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nechte kabel vyměnit v autorizovaném servisu.
Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku.
Pokud se domníváte, že některá část chybí, zavolejte prosím na středisko služeb pro spotřebitele a my Vám pomůžeme najít vhodné řešení.
Přejděte prosím do sekce „Obchod s příslušenstvím“ na internetové stránce, kde můžete snadno nalézt cokoliv, co budete ke svému výrobku potřebovat.
Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce.

Podívejte se na nabídku obchodu s příslušenstvím

Scroll To Top