ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S účinností od 26/03/2018

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů (dále nazývané „Zásady ochrany osobních údajů“ nebo „Zásady“) popisují, jak jsou společností Groupe SEB ČR, s.r.o., potažmo SEB International Services (SIS), při online nakupování vypoužívány osobní údaje shromažďované ze stránek Krups.cz (dále jen „webové stránky“), přičemž každá jedná jako správce údajů, jak jsou tyto údaje prozrazovány třetím stranám, jaká existují opatření k zajištění diskrétnosti a bezpečnosti vašich dat a jaké máte možnosti, pokud jde o ukládání a používání vašich osobních údajů.

 

 

Jaké osobní údaje shromažďují webové stránky?

Když navštěvujete a užíváte webové stránky, je možné, že o sobě poskytnete osobní údaje, například informace, které vás pomohou přímo nebo nepřímo identifikovat.Informace, které mohou být shromažďovány společností Groupe SEB ČR, s.r.o. nebo v příslušných případech společností SIS, když založíte účet, požadujete katalog nebo informace o našich produktech a službách, případně se zúčastníte hry či kvízu, mohou zahrnovat: křestní jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo k vašemu uživatelskému účtu, vaše pohlaví, datum narození, vaše preference a zájmy.

Některé informace, o které budete na webových stránkách požádáni, jsou povinné a budou tak označeny, jiné jsou volitelné. Pokud se rozhodnete neposkytnout povinné informace, je možné, že nebudete mít přístup k některým částem webových stránek nebo nebudeme moci vyhovět vašim požadavkům.

Abychom mohli vylepšovat fungování webových stránek a přizpůsobovat je vašim požadavkům, mohou být shromažďovány také další informace, jako například vaše IP adresa, typ vašeho internetového prohlížeče, operační systém, použitý jazyk, jednotlivé navštívené stránky a pořadí, ve kterém jste si je prohlíželi, datum a délka vaší návštěvy a jiné informace posbírané díky souborům cookie. Více informací o souborech cookie, které používáme, najdete v dokumentu Zásady používání cookies značky Krups, který je přístupný na webových stránkách.

Pokud ještě nejste plnoletí a poskytli jste na webových stránkách osobní údaje, zaručujete se tímto, že jste k tomu oprávněni v souladu s příslušnými zákony, a pokud je to vyžadováno příslušnými zákony, dostali jste povolení od jednoho z vašich rodičů. Tímto se to povolení neobdržít.

Rodičům a opatrovníkům doporučujeme nezletilé vést k rozumnému a opatrnému přístupu k poskytování jejich osobních údajů na internetu.

Jak jsou vaše údaje používány?

Když vytváříte uživatelský účet na webových stránkách, zpracovává vaše osobní údaje společnost Groupe SEB ČR, s.r.o., která je může použít pro následující účely:

aby mohla založit váš uživatelský účet a reagovat na vaše dotazy a vyhledávání týkající se zboží nebo služeb prodávaných společností Groupe SEB ČR, s.r.o.;

k poskytnutí personalizovaného obsahu a nabídek na webových stránkách;

ve spojení s vaší účastí ve hře či kvízu nebo v jiné aktivitě na webových stránkách.

Při nakupování na webových stránkách budou v příslušných případech vaše osobní údaje za účelem správy vaší objednávky a doručení zpracovávány společností SIS.

 

Ochrana vašich údajů

Společnost Groupe SEB ČR, s.r.o. a případně společnost SIS se zaručujíe, že budou chránit bezpečí údajů, které jste na webových stránkách zadali. K ochraně údajů shromážděných na webových stránkách byl implementován vhodný hardware, software a další organizační opatření, abychom zabránili neautorizovanému přístupu, použití, úpravám, zničení, vyzrazení, nezákonnému zpracování vašich osobních dat, náhodnému smazání nebo ztrátě nebo jakémukoli jinému poškození v souvislosti s podobnými příhodami. Úplná bezpečnost vašich dat však nemůže být zaručena.

Bezpečnost vašich údajů je zajištěna především:

 

- pomocí hesla;

- omezením přístupu k vašim údajům a jeho poskytnutím pouze náležitě oprávněným osobám (například jen těm členům personálu společnosti Groupe SEB ČR, s.r.o. nebo jejím zaměstnancům, kteří potřebují přístup z důvodů zmíněných výše).

K lepší ochraně vašeho hesla vám doporučujeme nepoužívat uživatelská jména a hesla, která lze snadno uhodnout. Pravidelně své heslo měňte. Své heslo nikomu nesdělujte.

Kdo má přístup k vašim údajům?

Vaše osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně s výjimkou:

- poboček společnosti Groupe SEB ČR, s.r.o.,

- autorizovaných zaměstnanců společnosti Groupe SEB ČR, s.r.o., společnosti SIS a jejich poskytovatelů služeb, aby mohli poskytovat služby nebo vykonávat úkoly jménem společností Groupe SEB ČR, s.r.o. a SIS (včetně asistence při nakupování, průzkumu trhu nebo zákaznického servisu, správy účtů, skladových zásob nebo služeb poskytovaných v daném okamžiku nebo čas od času, slosování o ceny, soutěží a propagace)

- kupců nebo potenciálních kupců těchto společností v případě akvizice

- případů, kdy to požaduje zákon nebo zákonné orgány.

 

Vaše možnosti v souvislosti s přímým marketingem

Podle vašeho rozhodnutí a s ohledem na příslušné zákony vám mohou společnosti Groupe SEB ČR, s.r.o. a SIS zasílat reklamní nabídky a obchodní sdělení týkající se produktů a služeb dostupných na webových stránkách, a to poštou, e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Tyto nabídky se týkají také zboží a služeb jiných značek skupiny Groupe SEB (jako například SEB, MOULINEX, KRUPS, CALOR, KRUPS, LAGOSTINA, ZYLISS) nebo jejich partnerů.

Můžete se kdykoli rozhodnout již nadále nepřijímat takováto obchodní sdělení, především pomocí kliknutí na odkaz pro odhlášení, který najdete ve zprávě, nebo pomocí odeslání zprávy na adresu uvedenou v poslední sekci níže.

 

Odhlašování odběru, mazání nebo úpravy vašich osobních údajů po založení uživatelského účtu

Na webových stránkách můžete kdykoli smazat svůj účet podle následujícího postupu:

1. Přihlaste se na webových stránkách do svého uživatelského účtu;

2. Klikněte na záložku „Můj profil“;

3. Po pravé straně stránky je tabulka s názvem „Můj účet“, zde klikněte na odkaz „Moje kontaktní údaje“;

4. Klikněte na odkaz „Smazat účet“ v pravé části stránky;

5. Potvrďte smazání vého profilu.

 

Webové stránky třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky provozované třetími stranami, jichž se netýkají tyto Zásady a jejichž postupy při shromažďování osobních údajů se mohou lišit od zásad těchto webových stránek. Protože společnost Groupe SEB ČR, s.r.o. a společnost SIS nevlastní ani neprovozují takové stránky, odmítají ručit za způsob, jakým tyto třetí strany mohou shromažďovat a používat vaše osobní údaje. Doporučujeme vám důkladně pročíst zásady ochrany osobních údajů těchto stránek třetích stran.

 

Použití osobních údajů z účtů vytvořených na jiné webové stránce nebo jiné službě značky

Pokud jste si již založili uživatelský účet na jiné stránce nebo službě značky, použijeme vaše osobní údaje z tohoto účtu k doplnění osobních údajů účtu na těchto webových stránkách, abychom usnadnili vaši registraci a umožnili vám vyhnout se opětovnému zadávání informací, které jste již dříve poskytli. Pokud si nepřejete osobní údajz jiných uživatelských účtů značky takto použít, kontaktujte písemně zákaznický servis na adrese uvedené v poslední sekci níže.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Pokud budou Zásady ochrany osobních údajů změněny, nové Zásady budou uvedeny na těchto webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto stránky, abyste se dozvěděli o možných změnách.

 

Vaše práva ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů

GROUPE SEB CR spol. sro

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

ČESKÁ REPUBLIKA

(420) 222 317 127


Můžete rovněž kontaktovat náš zákaznický servis.

2) V případě zpracování jakýchkoli dalších údajů při vytváření vašeho uživatelského účtu společností Groupe SEB ČR, s.r.o., v případě dotazů či požadavků, zasílání reklamních a obchodních sdělení, personalizace obsahu webových stránek nebo vaší účasti v kvízech, soutěžích a podobně můžete uplatnit svá práva písemně na adrese:

GROUPE SEB CR spol. sro

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

ČESKÁ REPUBLIKA

(420) 222 317 127

Můžete rovněž kontaktovat náš zákaznický servis.