Prodej jednorázové pevné ceny opravy

SIS prodává služby jednorázové pevné ceny opravy na stránkách obchodu s příslušenstvím uživatelům, kteří si přejí nechat opravit svůj nefunkční spotřebič autorizovaným servisem Groupe SEB po uplynutí zákonné záruky. Tyto náklady za  jednorázovou pevnou cenu opravy jsou dány pevnou částkou bez ohledu na druh a rozsah závady; jsou vypočteny podle kategorie spotřebiče a zahrnují práci a díly potřebné pro opravu.

Aby mohl být spotřebič prodávaný na tomto webu opraven za paušální částku, musí splňovat následující požadavky:

Objednávka a platba jednorázové pevné ceny opravy musí splňovat podmínky popsané v článcích 1 a 3 těchto Všeobecných podmínek prodeje. Na základě objednávky obdrží uživatel poukaz na e-mailovou adresu.

Jednorázová pevná cena opravy zahrnuje pouze opravu spotřebiče uvedenou na faktuře. Jakékoli poštovné za poslání nebo vyzvednutí spotřebiče nebo za nákup dílů, příslušenství nebo spotřebního materiálu - nevyžadované nebo neodůvodněné opravou výrobku - není zahrnuto v paušální částce. Paušální oprava nemůže nikdy nahradit další nákupy. Do služby jednorázové pevné ceny opravy nesmí být zahrnuta žádná chybějící součástka ani výměna spotřebního materiálu.

Typ spotřebiče vybraný při nákupu služby jednorázové pevné ceny opravy se musí shodovat se spotřebičem dodaným autorizovanému servisu. V opačném případě se uživatel obrátí na zákaznický servis Rowenta za účelem vrácení peněz a zakoupí si novou službu jednorázové pevné ceny opravy odpovídající jeho spotřebiči.

Spotřebič vyžadující opravu i poukaz na opravu by měly doručeny autorizovanému servisu ve lhůtě uvedené na poukazu.

Autorizovaný servis odpovědný za opravu bude vybrán při nákupu služby a jeho údaje budou uvedeny na poukazu na opravu. Pokud není možné nechat spotřebič opravit tímto autorizovaným servisem, uživatel se obrátí na zákaznický servis na 731 010 111 (cena místního hovoru od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin) a požádá o změnu místa opravy.

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky a pokud autorizovaný servis pověřený Krups prohlásí, že spotřebič nelze opravit, bude uživateli vrácena celá částka zakoupeného poukazu na opravu. V tomto případě uživatel dostane svůj nefunkční spotřebič zpět od autorizovaného servisu.

Po opravě se na spotřebič vztahuje záruka výrobce, jak je popsáno v části „Záruka“ na těchto stránkách, po dobu 6 měsíců od data vrácení spotřebiče. Za účelem uplatnění této záruky musí uživatel při vrácení svého spotřebiče předložit doklad o opravě vydaný autorizovaným servisem.